Yeni nesil lojistik topluluğu.

Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi

0 7
  • Son zamanlarda hızla büyüyüp gelişen bir sektör haline gelen lojistik sektörü kendi bünyesinde ve aynı zamanda Türkiye’nin birden fazla ekonomik hedefe ulaşmasına büyük katkı sağladığı aşikar büyük önem taşımaktadır. Taşımacılık depolama ürün paketleme gümrük işleri parekende ve son tüketiciye ulaşmasını sağlayan lojistik hizmetlerinin dünya çapındaki hacmini oldukça büyüten ve büyütmeye devam eden altyapısını geliştirmiş ticaret faaliyetlerinin daha etkili ve yararlı olduğu bilinmektedir.

Türkiye insan gücü ile verdiği çalışmalarla uygun coğrafi konumu ve uygun maliyet açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. Türk lojistik sektöründe üç binin üzerinde firma hali hazırda gün geçtikçe daha da fazlalaşan faaliyet sürdüren firmalar bulunmaktadır. Lojistik, Türkiye’de rekabet üstünlüğü sağlamada her geçen zaman önemi gittikçe artan bir sektör konumuna gelmiştir. Türkiye, Avrupa’nın içinde bulunduğu krize ve Arap Baharı’nın ardından Suriye’de yaşanan iç çatışmaya ve siyasi gerginliğe rağmen lojistiksektöründe büyüme rakamlarını yakalamayı başarmıştır. 50 bini aşkın araç filosu ve 80 milyar liralık iş hacmi ve bunu yakın zamanda üç katına çıkarabilecek potansiyeli ileTürkiye’nin en önemli sektörleri arasında yer alan lojistik, kara, hava, deniz ve demiryolu ile ileriye yönelik daha güçlü hedefler koymaktadır.

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ

Lojistik bir şirketin ve bulunduğu ülkenin de küresel piyasada karşılaştırmalı üstünlük göstermesinin yanında rekabet gücü elde etmesinin en önemli unsurudur. Son zamanlarda yine küresel düzeyde yaşanan rekabet, firmaların ürünlerini daha hızlı hazırlamaya pazarlamaya ve teslim etmeye doğru zorlamaktadır. Günümüzde üretim maliyetlerinin birbirine yakın olması bir ortamda, rekabet edebilmek açısından lojistik hizmetlerin ve stratejilerin önemi artmaktadır. Lojistik faaliyetler üzerinde yapılacak uyarlamalarla uluslararası pazarlarda öne geçmek mümkündür. Dolayısıyla, böyle bir rekabet ortamında Pazar payı ve karın arttırılabilmesinin ve muhafazasının en önemli yolu etkili lojistik faaliyetleridir. Lojistik açıdan elverişli ülkeler küresel değer zincirine daha iyi entegre olmakta ve ihracata yönelik doğrudan yabancı yatırımı çekebilmektedir. Lojistik ve taşımacılık gibi kavramlar günlük dilde iç içe geçmiş ve birbirlerinin yerine kullanılan ifadeler haline dönüşmüştür. Oysaki belirli noktalarda birbirlerinden ayrışırlar. Tedarik zinciri içerisinde yer alan ana unsurlardan birini lojistik olarak ifade etmek mümkündür.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.