Yeni nesil lojistik topluluğu.

ANTREPO TÜRLERİ

0 2

Antrepo Nedir?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’na bağlı yönetmelikle işletilen ve gümrük gözetimi altında olan ithal malların korunduğu ve müşterinin isteği doğrultusunda işlem gören depolardır. Antrepolar Ulaştırma ve Ticaret Bakanlığı’ nın yetkisi altındadır. Tamamı ile gümrüklü saha olarak sayılmaktadırlar.

Antrepolar konulan eşyanın gümrük mevzuatında belirlenen şekilde korunması halinde süresiz olarak süresiz olarak hizmet vermektedir.

Şayet ithal edilen ürünlerin müşteriye hemen teslimatı söz konusu değil ise ülkemizde sınır kapılarında kontrol görmesinin ardından Supalan işlemi yerine müşterinin anlaşmalı olduğu antrepoya indirilmektedir. Bilindiği üzere ithal edilen mallarda ödenmesi zorunlu vergiler vardır. İthalatçı firma 3. Ülke menşeili ithal etmiş olduğu bütün ürünleri antrepolara indirerek vergi muafiyeti veya ertelemesi almaktadır.

 

Antrepo Türleri

              A-Genel Antrepolar: Herkes tarafından eşyanın konulabildiği antrepo türüdür.

  • A Tipi Antrepo: Antrepo işletmecisinin stok kayıtlarını elinde tutması konusun da ve konulan eşyada hasar veya eksiklik olması durumunda gümrük vergilerini ödeme konusunda zorunluluğu olan genel antrepo tipidir.
  • B Tipi Antrepo: Eşyanın antrepoda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan ve antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri yerine getiren, antrepo beyannamesinin kullanıcının verdiği antrepo tipidir. Bu genel antrepo türünde işletmeci sadece antrepoyu kiralar. Stok kayıtları tutulmadığı için beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne tabiidir.
  • F Tipi Antrepo: Tamamı ile devlet yetkisi altında bulunmaktadır. Gümrük idarelerince işletilmektedir.

 

B-Özel Antrepolar: Kullanımı sadece ve sadece antrepo işletmecisine ait eşyaların gözetildiği ve konulduğu gümrüklü depolardır.

 

1-C Tipi Antrepo: Eski adı ile Fiktif Antrepo olan, işleticisi ve kullanıcısı aynı şahıs olan özel antrepo türüdür. Antrepoya alınan eşyalardan sorumludur.

2-D Tipi Antrepo: Yine işleticisi ve kullanıcısı aynı olan ve buna ilaveten eşyanın gümrüğe sunulmadan beyannamesinin verilmesinden önce serbest dolaşım rejimine girmek üzere teslim edildiği hallerde, gümrük vergileri, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihte yürürlükte bulunan vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanarak hesaplanır ve buna bağlı olarak eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihten itibaren baz alındığı ve hükmün uygulandığı antrepo türüdür.

3-E Tipi Antrepo: İzin hak sahibinin depolama yerinin antrepo kabul gördüğü ve  depolama yeri olmasa bile konulan mallara antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı antrepo türüdür.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.