Yeni nesil lojistik topluluğu.

Sözleşmeli Uzman Lojistik Askeri Alımı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA MEBS, LOJİSTİK, BOT SERDÜMENİ VE DALIŞ AMİRİ BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR

0 21

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA MEBS, LOJİSTİK, BOT SERDÜMENİ VE DALIŞ AMİRİ BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR

 

Jandarma Genel Komutanlığına 1.997’si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333’ü Lojistik branşı, 15’i Bot Serdümeni ve 30’u Dalış Amiri branşı olmak üzere toplam 2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamaktadır. Halen silah altında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.

  1. BAŞVURU ŞARTLARI:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak şartıyla,

Nüfusa göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] – 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış olmak kaydıyla, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] – 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzundaki Boy-Kilo Tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

Askeri öğrencilikle ilişkisi kesilmemiş olmalı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

Verilen ceza, ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş veya affa uğramış olsa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar dahil olmamak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha uzun bir süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

TSK’nın manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şerefi ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca oluşturulan nitelik belgesinden 80 puan almış olmak.

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir bölgesinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı gibi izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi herhangi bir konuşma özrü bulunmamak.

Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak sözleşmeli MEBS, bot serdümeni, dalış amiri ve lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

2. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

Ön başvurular, 13 – 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr internet adresinden başvuruya açılacaktır. Başvuru kılavuzu www.jandarma.gov.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

3. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı
Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
Tel.: 312 464 48 36

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.